× Συνδεδεμένος ως (Αποσύνδεση)

Ασφάλιση Ζωής

Κάλυψη σε περίπτωση απώλειας ζωής, μερικής ή ολικής ανικανότητας.

Κάθε οικογένεια έχει το δικό της τρόπο ζωής, τις δικές της υποχρεώσεις, τις δικές της ανελαστικές δαπάνες. Η πρόωρη απώλεια της ζωής μπορεί να έχει εξαιρετικά δυσάρεστες συνέπειες για την ποιότητα ζωής μίας οικογένειας, η οποία για να καλύψει τις ανάγκες της μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο διαβίωσής της. Οι προτεραιότητες μιας οικογένειας εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει η καθεμία. Παρακάτω, αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες ανάγκες που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν σε περίπτωση πρόωρης απώλειας ζωής:

•  Προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες.
•  Τρέχοντα έξοδα. 
•  Κάλυψη τελευταίων εξόδων.
•  Αποπληρωμή στεγαστικών δανείων.
•  Πληρωμή πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων.
•  Πληρωμή φόρων κληρονομιάς.
•  Υποχρεώσεις προς τρίτους.
•  Χρηματοδότηση μελλοντικών σπουδών για τα παιδιά.


Παράδειγμα ανάλυσης αναγκών πρότασης και ασφαλίστρου για ένα συγκεκριμένο profile οικογενείας.

1.Έτη οικονομικής στήριξης οικογένειας: 15 χρόνια
2.Δαπάνες:

°Ετήσια έξοδα διαβίωσης της οικογένειας (π.Χ. Ενοίκιο, λογαριασμοί, τρόφιμα, ένδυση, μετακίνηση, διασκέδαση κτλ.) 8.000€
°Υπόλοιπα δανείων (στεγαστικών, καταναλωτικών, πιστωτικών καρτών κτλ.) 7.000€
°Κεφάλαιο για τα παιδιά (σπουδές, επαγγελματική αποκατάσταση κτλ.) 6.000€
°Διάφορα 2.000€

3.Διαθέσιμα κεφάλαια:

°Ετήσια εισοδήματα οικογένειας (μισθός συζύγου, σύνταξη χηρείας, ενοίκια κ.Λπ.) 25.000€
°Σύνολο καταθέσεων & επενδύσεων 5.000€
°Υπάρχουσα ασφάλεια ζωής (κεφάλαιο) 0€
°Διάφορα 0€

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, το ενδεικτικό κεφάλαιο ασφάλειας ζωής που χρειάζεται ανέρχεται στα 135.000€, και το ετήσιο ασφάλιστρο για αυτό το κεφάλαιο ανέρχεται στα 10€/μήνα!


Είμαστε στην διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις. 

Ασφαλιστικός Κλάδος

Ασφάλιση ΟχημάτωνΑσφάλιση ΖωήςΑσφάλιση Αστικής ΕυθύνηςΑσφάλιση Περιουσίας

Μεσιτικό πρόγραμμα Real Status | iarts, web and art design © 2019