× Συνδεδεμένος ως (Αποσύνδεση)

Αστική Ευθύνη

Κάλυψη σε περίπτωση αμέλειας ιδιωτικής ή επαγγελματικής.

Με το ασφαλιστήριο κατά κινδύνων Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων καλύπτονται οι οικονομικές υποχρεώσεις του Λήπτη της Ασφάλισης (Φυσικού ή Νομικού Προσώπου) έναντι άλλων προσώπων, σε περίπτωση κατά την οποία λόγω κάποιας πράξης ή/και παράλειψής του έγινε άθελά του (ακουσίως) υπαίτιος να προκληθεί σωματική βλάβη (τραυματισμός ή θάνατος) άλλου προσώπου (Φυσικού) ή ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία άλλου προσώπου (Φυσικού ή Νομικού).

Κλάδους που αφορά:

Ιατρούς.
Φαρμακοποιούς.
Δικηγόρους.
Ασφαλιστές.
Λογιστές.
Ξενοδόχους.
Εστιάτορες.
Φροντιστήρια-ξενες γλώσσες.
Κατασκευαστικά έργα.
Μηχανικούς.
Οικογενειάρχες.
Ανέγερση Ανελκυστήρων.

Είμαστε στην διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις. 

Ασφαλιστικός Κλάδος

Ασφάλιση ΟχημάτωνΑσφάλιση ΖωήςΑσφάλιση Αστικής ΕυθύνηςΑσφάλιση Περιουσίας

Μεσιτικό πρόγραμμα Real Status | iarts, web and art design © 2019